กงสุลสัญจร NEW ORLEANS, LA (I.D.)

ขณะนี้เราได้ปิดรับลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรแล้ว สำหรับท่านที่สนใจรับบริการต่ออายุหนังสือเดินทางที่เมือง New Orleans รัฐ Louisiana สามารถ Walk-In โดยเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน http://thaiembdc.org/th/บริการกงสุล/บัตรประจำตัวประชาชน/ หากมีข้อสอบถามใดๆ สามารถติดต่อ 202-640-5328 หรือ idcard@thaiembdc.org ค่ะ

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

19-Jun-201818-Jun-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015