หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย-English)

slide1 slide2 slide3

 

  • หากท่านประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย ที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00-12.00น.
    ท่านสามารถมาด้วยตนเอง หรือท่านสามารถขอจองนัดหมายได้ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thaiembdc.setmore.com
    เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกหนังสือเดินทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202)640-5310 ระหว่างเวลา 09-00.12.00น. และ 14.00-17.00น. หรืออีเมล์ passport@thaiembd.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Jul-201819-Jul-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015