นิติกรณ์

งานนิติกรณ์

 

 

 

การยื่นคำร้อง
ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

  • ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์(เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
  • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
ที่อยู่
Royal Thai Embassy, Consular Office

2300 Kalorama Rd, NW

Washington DC 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

18-Jan-201818-Jan-2018

  • Today Visit: 5,048
  • Total Visit: 3,203,940
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015