มรณบัตรไทย (ไทย-English)

หากท่านประสงค์จะขอใบมรณบัตรไทย ที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00-12.00น.
ท่านสามารถมาด้วยตนเอง หรือท่านสามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ทำการฝ่ายกงสุล (สำนักงานถนนคาโลรามา)
เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลแผนกทะเบียนราษฎร์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202)640-5325 ระหว่างเวลา 09-00.12.00น. และ 14.00-17.00น. หรืออีเมล์ idcard@thaiembd.org

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

28-May-201828-May-2018

  • Today Visit: 1,586
  • Total Visit: 4,123,379
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015