วัดไทย

วัดไทยในเขตอาณาสถานเอกอัครราชทูต

แอละแบมา
1. วัดลาว-ไทย พุทธรักษา
2. วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม

ฟลอริดา
1. วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า
2. วัดพุทธรังษีไมอามี
3. วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วอตัลบีช
4. วัดมหาธาตุเจติยาราม
5. วัดพระธรรมกาย ฟลอริดา
6. วัดฟลอริดาพุทธาราม
7. วัดพุทธแสงธรรม
8. วัดปุญญวนาราม
9. วัดฟลอริดาธรรมาราม
10. วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา

จอร์เจีย
1. วัดพระมหาชนก
2. วัดพระธรรมกาย จอร์เจีย
3. วัดสันติธรรม
4. วัดพุทธบูชา

ลุยเซียนา
1. วัดวิมุตตยาราม
2. วัดพุทธสามัคคีวนาราม

แมริแลนด์
1. วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
2. วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.
นอร์ทแคโรไลนา
1. วัดมั่งมีศรีสุข
2. วัดแสงธรรมวราราม
3. วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
4. วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม
5. วัดโกลด์สโบโรวนาราม

เซาท์แคโรไลนา
1. วัดซัมเตอร์พุทธาราม
2. วัดรัตนวนาราม

เทนเนสซี
1. วัดพุทธาราม เมมฟิส
2. วัดภาวนาเทนเนสซี
3. วัดอัมพวัน อเมริกา

เทกซัส
1. วัดพุทธาวาส
2. วัดพุทธนานาชาติ
3. วัดป่าสมัคคี
4. วัดพุทธมหามุนี
5. วัดสัทธาธรรม
6. วัดพระธรรมกาย เท็กซัส
7. วัดตรีเทพธรรมาราม
8. วัดไทยเอลพาโซ
9. วัดบุศย์ธรรมวนาราม
10. วัดพุทธรัตนาราม
11. วัดพุทธดัลลัส
12. วัดธรรมบูชา
13. วัดสังฆบูชา
14. วัดธรรมรัตนาราม
15. วัดป่าศรีถาวร
16. วัดป่าพุทธญาณ
17. วัดนิเทศศาสนคุณ
18. วัดวิมุตติธรรมาราม

เวอร์จิเนีย
1. วัดป่าสันติธรรม
2. วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.
3. วัดญาณรังษี
4. วัดป่านานาชาติ
5. วัดอรัญญธรรมาราม
6. วัดป่าเทศรังสี

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Nov-201820-Nov-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015