ข้าราชการ

1

Mrs. Pattrawan Vechasart
ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์
อุปทูต
(ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป)

2

Mr. Kitinai Nutakul
กิตินัย นุตกุล
อัครราชทูตที่ปรึกษา

3

Ms. Siranee Saenrach
ศิราณี แสนราช
อัครราชทูตที่ปรึกษา

4

Mr. Vorapun Srivoranart
วรพันธุ์ ศรีวรนารถ
อัครราชทูตที่ปรึกษา

5

Ms. Thanida Menasavet
ฐานิดา เมนะเศวต
ที่ปรึกษา
6 Mr. Phisek Panupat
ภิเษก ภาณุภัทร
ที่ปรึกษา
7 Ms. Patreya Wattanasin
ภัทรียา วัฒนสิน
ที่ปรึกษา
8 Ms. Rachada Suthepakul
รัชดา สุเทพากุล
ที่ปรึกษา
9 Mr. Panupat Chavananikul
ภาณุภัทร ชวนะนิกุล
เลขานุการเอก
10 Ms. Avanda Amatavivat
อวันดา อมตวิวัฒน์
เลขานุการเอก
11 Mr. Chawalit Chupawa
ชวลิต ชุปวา
เลขานุการเอก
12 Mrs. Rossarin Mungjittamman
รสริน มุ่งจิตธรรมมั่น
เลขานุการโท

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Jul-201820-Jul-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015