ข้าราชการ

1

H.E. Mr. Pisan Manawapat
พิศาล มาณวพัฒน์
เอกอัครราชทูต

2

Mrs. Pattrawan Vechasart
ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์
อัครราชทูต

3

Mr. Kitinai Nutakul
กิตินัย นุตกุล
อัครราชทูตที่ปรึกษา

4

Ms. Siranee Saenrach
ศิราณี แสนราช
อัครราชทูตที่ปรึกษา

5

Mr. Vorapun Srivoranart
วรพันธุ์ ศรีวรนารถ
อัครราชทูตที่ปรึกษา

6

Ms. Thanida Menasavet
ฐานิดา เมนะเศวต
ที่ปรึกษา
7 Mr. Phisek Panupat
ภิเษก ภาณุภัทร
ที่ปรึกษา
8 Ms. Patreya Wattanasin
ภัทรียา วัฒนสิน
ที่ปรึกษา
9 Ms. Rachada Suthepakul
รัชดา สุเทพากุล
ที่ปรึกษา
10 Mr. Panupat Chavananikul
ภาณุภัทร ชวนะนิกุล
เลขานุการเอก
11 Ms. Avanda Amatavivat
อวันดา อมตวิวัฒน์
เลขานุการเอก
12 Mr. Opart Chaveeruk
โอภาส ฉวีรักษ์
เลขานุการเอก
13 Mr. Chawalit Chupawa
ชวลิต ชุปวา
เลขานุการเอก
14 Mrs. Rossarin Mungjittamman
รสริน มุ่งจิตธรรมมั่น
เลขานุการโท

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

  • SecDef James Mattis as @POTUS Trump’s Special Envoy to Royal Cremation of HM King Bhumibol Adulyadej #Thailand https://t.co/Ey6bhYq3im
  • รายชื่อวัดไทยหลายสิบแห่งในสหรัฐอเมริกาที่กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (โปรดสอบถามวันและเวลาโดยตรงจากทางวัด) https://t.co/uexW5FPDTy

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Oct-201721-Oct-2017

  • Today Visit: 4,337
  • Total Visit: 2,465,792
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015