อุปทูต

นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์
อุปทูต

นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอุปทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่งอัครราชทูต ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

นางภัทราวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ เนื่องจากเคยประจำการที่สหรัฐฯ มาแล้วถึงสองครั้ง ครั้งแรกในตำแหน่งกงสุล ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจและฝ่ายกฎหมายที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541 และครั้งที่สอง ในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 โดยก่อนที่จะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สาม นางภัทราวรรณดำรงตำแหน่งรองอธิบดี กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559

นอกจากนี้ นางภัทราวรรณยังมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสนธิสัญญาและความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหลายฉบับ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 และที่ปรึกษา กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ และกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2549

นางภัทราวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย และปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

18-Mar-201818-Mar-2018

  • Today Visit: 1,433
  • Total Visit: 3,739,660
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015