เรียนต่อในสหรัฐฯ

Scholarship

รายละเอียดทุนรัฐบาลจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่

หากท่านศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ และต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา คลิกที่นี่

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

26-Sep-201826-Sep-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015