การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (อ่านเพิ่มเติม) 

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

  • Today Visit: 157
  • Total Visit: 3,236,158
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015