การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริหารบุคคล เพื่อดูแลรักษาอาคารที่ทำการสอท. กรุงวอชิงตัน

ราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริการบุคคล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ จำนวน 1 คน

ราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล

ราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อดูแลรักษาอาคารที่ทำการฝ่ายกงสุล

ราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อช่วยงานกงสุล 3 คน

ราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริการบริษัทเก็บขยะที่อาคารสอท.

ราคากลาง โครงการ การจัดจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดที่ทำการสอท.

โครงการ การซ่อมรถยนต์ตู้ส่วนกลาง DVF 0494 เปลี่ยนเกียร์และน้ำมันเครื่อง

โครงการ การจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สอท.

โครงการ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

 

 

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

16-Dec-201815-Dec-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015