ประกาศ เวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล สำนักงานประจำกรุงวอชิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งเวลาให้บริการด้านกงสุล ดังนี้
* Walk in Service / ยื่นเอกสารด้วยตนเอง : ให้บริการระหว่างเวลา 09.00-12.00น. (9-12pm.) EST.
* Phone Service / ให้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ : ให้บริการระหว่างเวลา 13.30-17.00น. (1.30-5pm.) EST.

โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลการติดต่อราชการเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://thaiembdc.org/

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Jan-201823-Jan-2018

  • Today Visit: 3,989
  • Total Visit: 3,249,639
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015