หมวดหมู่: ข่าวทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฏาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม >>

งานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

อ่านเพิ่มเติม >>

งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีมอบตราตั้งพระครูฐานานุกรม ที่พระครูปลัด แก่พระครูใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ ณ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

อ่านเพิ่มเติม >>

นักเรียนนายเรืออากาศของไทยเข้ารับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยม จากโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทยซัมมิทเปิดโรงงานใหม่ในเคนตักกี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนไทย-สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ทำบุญวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Jul-201822-Jul-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015