หมวดหมู่: ข่าวทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนภาคฤดูร้อนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม >>

สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและวันแม่ของวัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฏาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม >>

งานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

อ่านเพิ่มเติม >>

งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีมอบตราตั้งพระครูฐานานุกรม ที่พระครูปลัด แก่พระครูใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ ณ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Oct-201822-Oct-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015