หมวดหมู่: รายงานที่น่าสนใจ

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

แม่พิมพ์อาสาสมัครไทยกว่า 70 ชีวิตผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยในต่างแดน

อ่านเพิ่มเติม >>

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 14 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้นำความคิดมะกันสนใจนำปรัชญาพุทธเป็นหลักดำเนินชีวิต

อ่านเพิ่มเติม >>

พระอาจารย์สุเมโธบรรยายธรรมให้แก่ชุมชนชาวไทยและชาวอเมริกันในเขตวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

เจ้าหน้าที่สมิธโซเนียนสนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติสมาธิจากพระภิกษุสงฆ์สายวัดป่าของไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Aug-201722-Aug-2017

  • Today Visit: 4,813
  • Total Visit: 2,139,101
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015