หมวดหมู่: รายงานที่น่าสนใจ

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 14 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้นำความคิดมะกันสนใจนำปรัชญาพุทธเป็นหลักดำเนินชีวิต

อ่านเพิ่มเติม >>

พระอาจารย์สุเมโธบรรยายธรรมให้แก่ชุมชนชาวไทยและชาวอเมริกันในเขตวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

เจ้าหน้าที่สมิธโซเนียนสนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติสมาธิจากพระภิกษุสงฆ์สายวัดป่าของไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

พระเถระผู้ใหญ่สายปฏิบัติตามแนววัดป่าบรรยายธรรมปฏิบัติและการเจริญจิตภาวนาแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดในวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

  • Today Visit: 155
  • Total Visit: 3,236,156
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015