หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมกับสถานทูตให้ความรู้เรื่องศาสนาพุทธและดนตรีไทยแก่เด็กนักเรียนอเมริกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และ ส.ส. Earl “Buddy” Carter ยืนยันกระชับสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ทูตไทยหารือ ส.ส. Hank Johnson เกี่ยวกับการลงทุนของไทยที่ช่วยสร้างงานให้กับมลรัฐจอร์เจีย

อ่านเพิ่มเติม >>

ประเทศไทยสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตจับมือ ส.ส. Ted Yoho ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียแปซิฟิกของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตจับมือสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ สนับสนุนการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ และกระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Apr-201820-Apr-2018

  • Today Visit: 6,037
  • Total Visit: 3,918,861
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015