หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตหารือ ส.ส. Dana Rohrabacher ถึงแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ และขอบคุณมิตรภาพที่ยาวนานต่อประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตและ ส.ส. Grace Meng หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก และการผลักดันความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และ ส.ส. Joaquin Castro มุ่งหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนและไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตไทยแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเรื่องความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ

อ่านเพิ่มเติม >>

วันนี้เป็นวันครบรอบ 184 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมกับสถานทูตให้ความรู้เรื่องศาสนาพุทธและดนตรีไทยแก่เด็กนักเรียนอเมริกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และ ส.ส. Earl “Buddy” Carter ยืนยันกระชับสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ทูตไทยหารือ ส.ส. Hank Johnson เกี่ยวกับการลงทุนของไทยที่ช่วยสร้างงานให้กับมลรัฐจอร์เจีย

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Jul-201823-Jul-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015