หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

ประเทศไทยสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตจับมือ ส.ส. Ted Yoho ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียแปซิฟิกของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตจับมือสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ สนับสนุนการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ และกระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตหารือหนทางส่งเสริมความสัมพันธ์ธุรกิจไทย-อเมริกา กับหอการค้าสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตเดินหน้าจับมือ ส.ส. สหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และสนับสนุนชุมชนไทยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมกระชับความร่วมมือด้านยาและสาธารณสุขกับสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

  • Today Visit: 154
  • Total Visit: 3,236,155
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015