หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

ถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการหารือยุทธศาสตร์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 (The 5th Thailand – US Strategic Dialogue)

อ่านเพิ่มเติม >>
HM the Queen

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

ประมวลภาพชุดพิเศษในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตฯ พบผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการค้ามนุษย์สหรัฐฯ ย้ำไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าร่วมมือแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

สารถวายพระพรชัยมงคลจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตพบหารือกับสถาบัน East-West Center และมหาวิทยาลัยฮาวาย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ พัฒนาการในเอเชียแปซิฟิก และการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนายเดวิด อิเกะ ผู้ว่าการมลรัฐฮาวาย เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับฮาวาย

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตพบหารือกับผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงไทย-สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

  • Today Visit: 155
  • Total Visit: 3,236,156
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015