หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตชื่นชมความเสียสละต่อประเทศชาติของเหล่าทหารและบทบาทอันแข็งขันในการรักษาสันติภาพของโลกในโอกาสวันกองทัพไทย ณ กรุงวอชิงตัน

อ่านเพิ่มเติม >>

นายกรัฐมนตรีย้ำกับคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ การปฏิรูปที่หยั่งรากลึกจะได้ประชาธิปไตยที่แข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

ถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการหารือยุทธศาสตร์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 (The 5th Thailand – US Strategic Dialogue)

อ่านเพิ่มเติม >>
HM the Queen

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

ประมวลภาพชุดพิเศษในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตฯ พบผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการค้ามนุษย์สหรัฐฯ ย้ำไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าร่วมมือแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

สารถวายพระพรชัยมงคลจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา

อ่านเพิ่มเติม >>

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตพบหารือกับสถาบัน East-West Center และมหาวิทยาลัยฮาวาย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ พัฒนาการในเอเชียแปซิฟิก และการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม >>

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Apr-201819-Apr-2018

  • Today Visit: 8,683
  • Total Visit: 3,911,851
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015