วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการประจำปี 2560

No. Day Date/Month/Year Public Holiday
1 วันจันทร์ 2 มกราคม 2560 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.)
2 วันอังคาร 3 มกราคม 2560 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH)
3 วันจันทร์ 16 มกราคม 2560 Martin Luther King Day  (U.S.)
4 วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2560 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา  (TH)
5 วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 President Day (Washington’s Birthday)  (U.S.)
6 วันพฤหัสบดี 6 เมษายน 2560 วันจักรี (TH)
7 วันศุกร์ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์ (TH)
8 วันพุธ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา (TH)
9 วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 Memorial Day  (U.S.)
10 วันอังคาร 4 กรกฎาคม 2560 Independence Day  (U.S.)
11 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (TH)
12 วันจันทร์ 14 สิงหาคม 2560 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันแม่แห่งชาติ) (TH)
13 วันจันทร์ 4 กันยายน 2560 Labor Day  (U.S.)
14 วันจันทร์ 9 ตุลาคม 2560 Columbus Day  (U.S.)
15 วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (TH)
16 วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช (TH)
17 วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2560 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
18 วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 Veterans Day  (U.S.)
19 วันพฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 Thanksgiving Day  (U.S.)
20 วันอังคาร 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (TH)
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
21 วันจันทร์ 25 ธันวาคม 2560 Christmas Day  (U.S.)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

 

 

วันหยุดราชการประจำปี 2561

No. Day Date/Month/Year Public Holiday
1 วันจันทร์ 1 มกราคม 2561 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.)
2 วันอังคาร 2 มกราคม 2561 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH)
3 วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 President Day (Washington’s Birthday)  (U.S.)
4 วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา  (TH)
5 วันศุกร์ 6 เมษายน 2561 วันจักรี (TH)
6 วันศุกร์ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ (TH)
7 วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 Memorial Day (U.S.)
8 วันอังคาร 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา (TH)
9 วันพุธ 4 กรกฎาคม 2561 Independence Day (U.S.)
10 วันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสฬหบูชา (TH)
11 วันจันทร์ 30 กรกฎาคม 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  (TH)
12 วันจันทร์ 13 สิงหาคม 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันแม่แห่งชาติ) (TH)
13 วันจันทร์ 3 กันยายน 2561 Labor Day (U.S.)
14 วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2561 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (TH)
15 วันอังคาร 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช (TH)
16 วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 Thanksgiving Day (U.S.)
17 วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 Thanksgiving Day (U.S.)
18 วันพุธ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (TH)
19 วันอังคาร 25 ธันวาคม 2561 Christmas Day (U.S.)
20 วันจันทร์ 31 ธันวาคม 2561 New Year’s Eve (TH)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

Featured Videos

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

17-Dec-201717-Dec-2017

  • Today Visit: 1,040
  • Total Visit: 2,946,036
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015