สหรัฐฯ จัดงาน SelectUSA ดึงนักลงทุน


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ประธานาธิบดีโอบามา ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน SelectUSA Investment Summit 2015 ที่ศูนย์ประชุม Gaylord National Habour ชี้ถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของสหรัฐฯ ที่เหมาะแก่การน่าลงทุน โดยถือว่า สหรัฐฯ หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้ว โดยภายใน 5 ปี ที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ล้านงาน จนทำให้อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ลดกว่าครึ่งเหลือร้อยละ 5.5 การเพิ่มอัตราการศึกษาของเยาวชน การเพิ่มการผลิตพลังงานและราคาพลังงานต่ำลง การเป็นผู้นำด้าน Climate Change การขาดดุลงบประมาณลดลงกว่า 2 ใน 3 และค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพเฉลี่ยลดลงจาก 50 ปีที่ผ่านมา

 

SelectUSA2015-4

SelectUSA2015-4หน่วยงาน SelectUSA ของสหรัฐฯ ตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาตั้งกิจการในสหรัฐฯ อันนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างงานของสหรัฐฯ และการจัดงาน SelectUSA Investment Summit จะเป็นเวทีจับคู่ธุรกิจสำหรับนักลงทุนกับองค์กรพัฒนาธุรกิจ (Economic Development Organizations – EDO) ใน 50 มลรัฐ เวทีการสัมมนาการลงทุนในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาสหรัฐฯ สามารถดึงนักลงทุนกว่าพันราย มูลค่าการลงทุนกว่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างงานกว่า 32,500 งาน

นโยบายที่สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นต่อไปเพื่อพัฒนาสหรัฐฯ ให้เอื้อต่อการลงทุนต่างชาติ ได้แก่ การพัฒนาและค้นคว้าวิจัย ซึ่งสหรัฐฯ เชื่อว่า นวัตกรรมกว่า 1 ใน 3 ของโลกเกิดจากงานวิจัยในสหรัฐฯ การใช้สหรัฐฯ เป็นแหล่งส่งออกไปยังตลาดโลก การยึดมั่นหลักนิติธรรมและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ สะพาน อินเตอร์เนต บรอดแบน รวมทั้งผลักดันกระบวนการออกวีซ่าทำงาน L-1B ให้พนักงานจากบริษัทแม่ของ ตปท. มาประจำบริษัทลูกในสหรัฐฯ ได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มคนทำงานในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองที่ ปธน.โอบามา จะผลักดันให้รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายนี้ให้ได้

 

 

SelectUSA2015-3การจัดตั้งหน่วยงาน SelectUSA เป็นข้อริเริ่มของ ปธน.โอบามา เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับ ความสำคัญอย่างมากจาก รบ. โอบามา เพื่อให้การลงทุนของต่างชาติเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโอบามา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน SelectUSA Summit ทั้งสองครั้ง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้กล่าวปิดงานครั้งนี้ อีกทั้งในการสัมมนาที่สำคัญยังมี รัฐมนตรีสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินรายการอีกด้วย เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทำให้เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนต่างชาติ เพราะถือเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของเจ้ากระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้ งาน SelectUSA 2015 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,600 คน หน่วยงานไทยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนจาก BOI ณ นครนิวยอร์ค และ สอท. และภาคเอกชนไทย ได้แก่ ผู้แทนจาก บ. SCG เคมีภัณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสการค้าการลงทุนในสหรัฐฯ และ บ. ไทยซัมมิท อเมริกา ตั้งอยู่ที่มลรัฐมิชิแกน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายโรงงานอีกแห่งที่มลรัฐเคนตักกี

 

 

 

SelectUSA2015_Rivkin_ExhibitHallงาน SelectUSA Investment Summit ถือเป็นแบบอย่างการผลักดันการลงทุนที่เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนของสหรัฐฯ แต่ละมลรัฐมีหน่วยงาน EDO ผลักดันให้ต่างชาติมาลงทุนในพื้นที่ของตนเอง โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง ทั้งนี้ จากการสอบถามความเห็นจากผู้แทนบริษัทไทยซัมมิตอเมริกา ทราบว่า การเข้าร่วมงานดังกล่าว ทำให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าช่วงเริ่มลงทุนเมื่อ 5 ปีก่อน บริษัทไทยจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ แล้ว เช่น การบินไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย ซีพี ไทยยูเนี่ยนโฟรเซน ไทยซัมมิทอเมริกา อินโดรามา SCG Trading Eastland Food Cor. WPN Recycling New Grand Ocean International เป็นต้น และมีแนวโน้มที่บริษัทไทยจะมาลงทุนในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ซึ่งล่าสุด สอท. พบว่า บ. Royal Interpack กำลังจะขยายธุรกิจมาลงทุนในมลรัฐอินดีแอนา มูลค่ากว่า 11.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของคนไทยที่ควรส่งเสริมและผลักดันผลประโยชน์ของธุรกิจ ไทยในสหรัฐฯ ในการนี้ SelectUSA จึงเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและบริษัทไทยจะได้รับการส่งเสริมการลง ทุนที่ครบถ้วนเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับบริษัทไทยที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SelectUSA ที่ดูแล ปทท. โดยตรงได้ที่ Ms Keida Ackerman โทร. +1 202 482 0850 อีเมล Keida.Ackerman@trade.gov

SelectUSA2015-6 SelectUSA2015-5 SelectUSA2015-2 SelectUSA2015

พนาลี ชูศรี