โครงการ “Thai – American National Internship Program in Washington, D.C”


 ยินดีสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในโครงการ “Thai – American National Internship Program in Washington, D.C” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยสนับสนุนให้เยาวชนไทย-อเมริกันที่มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ชีวิตในรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.อันจะเป็นการส่งเสริมความสนใจการมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ เพื่อจะมีบทบาทสนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทย-อเมริกันในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจาก U.S- Asia Institute ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคมถึง 5 กรกฎาคม 2558​​ผู้เข้าร่วมมาจากหลายภูมิภาคในสหรัฐฯ รวมทั้งนิวยอร์ก จอร์เจีย รัฐอิลลินอย นิวเจอร์ซีย์และวอชิงตัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมบางส่วนยังจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมบางส่วนด้วย​​ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการ รวมทั้งฝึกงานกับหน่วยงานราชการของไทยในสถานเอกอัครราชทูตฯ ในระหว่างที่อยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จึงคาดหวังว่า กิจกรรมต่าง ๆ น่าจะเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอย่างหลากหลายและสร้างผู้นำชุมชนไทย-อเมริกันในอนาคตกาจฐิติ วิวัธวานนท์Embassys-AnnouncementIMG_7309IMG_7226