ฉลองครบรอบ 35 ปีความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ

MOPH - CDC

 

 

 

 

 

ประเทศไทยและสหรัฐฯ จะจัดกิจกรรมตลอดปี 2558 เพื่อฉลองการครบรอบ 35 ปีของความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของไทยและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC)

CDC เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยเมื่อปี 2523 ผ่านโครงการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยเอชไอวี/เอดส์เมื่อปี 2533 โครงการด้านสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัย และผู้อพยพเมื่อปี 2549 รวมทั้งโครงการด้านโรคไม่ติดต่อและโรคมาลาเรียเมื่อปี 2555

ในประเทศไทย CDC ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ เช่น การวิจัยเรื่องโรคติดต่อ การเสริมสร้างศักยภาพและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา และสุขภาพของผู้ลี้ภัย เป็นต้น โดยกระทรวงสาธารณสุขและ CDC ประสงค์จะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในการประเมิน ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยคุกคามด้านสาธารณสุขทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

——————-

ฐานิดา เมนะเศวต

คลิกที่นี่เพื่อชมรายงานข่าวงานเปิดตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ CDC เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี