สภาหอการค้าไทยในแคลิฟอร์เนียหารือสถานทูต ผลักดันธุรกิจไทยในสหรัฐฯ


นายพลเทพ อินทุรัตน์ ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย พร้อมด้วยตัวแทนนักธุรกิจไทยจากรัฐนิวยอร์ก รัฐฟลอริดา รัฐโอเรกอน และกรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบทีมประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเกษตร และสำนักงานคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2558 โดยนายพลเทพฯ ได้เล่าให้ทีมประเทศไทยทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจ ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร และบริการนวดแผนไทย ทีมประเทศไทยได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุน รวมทั้งเล่าเรื่องการให้บริการของสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ การให้ข้อมูลสนับสนุนนักธุรกิจไทยผ่านเว็บไซต์ Business Information Center (www.thaibicusa.com) การหารือทำให้ได้ข้อคิดเห็นแก่สถานทูตว่า จะเพิ่มการปรับปรุงเว็บไซต์ BIC ให้ตอบสนองโจทย์ความต้องการของ ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทยที่ต้องการทำธุรกิจในสหรัฐฯ มากขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่สถานทูตต้องการเห็น คือ การสนับสนุน การรวมกลุ่ม การเพิ่มความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายธุรกิจไทยโดยเฉพาะ ตลาดออนไลน์ในการขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ทั้งจากภายในและจากนอกสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ท่านใดประสงค์รับข้อมูลทางธุรกิจและการสนับสนุนจากสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thaicalchamber.org หรือเฟสบุค www.facebook.com/thaicalchamber

พนาลี ชูศรี

logo_BIC letter black

ThaiChamberCalifornia5 ThaiChamberCalifornia4 ThaiChamberCalifornia3 ThaiChamberCalifornia2 ThaiChamberCalifornia