ความคืบหน้า TPP รัฐสภาสหรัฐฯ เตรียมถกร่างกฎหมาย TPA


เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2558 วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 65-33 ให้มีการพิจารณาร่างกฎหมาย Bipartisan Trade Priorities and Accountability Act of 2015 (TPA) ในวุฒิสภา โดยมุ่งหวังจะเริ่มการพิจารณาในช่วงสัปดาห์นี้ให้สามารถผ่านร่างกฎหมายและส่งให้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 2558 อย่างไรก็ดี กลุ่ม ส.ว. พรรคเดโมเครต จะพยายามเสนอให้บรรจุข้อบทเกี่ยวกับการบิดเบือนค่าเงิน (currency manipulation) และการค้ามนุษย์ ในร่าง กม. TPA อีกครั้งในการประชุมวุฒิสภา

Royce%20Rotator%207ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ ได้เรียกให้นายแดเนียล รัสเซล อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก และนายชาร์ล ริฟกิน อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าให้ข้อมูล เกี่ยวกับการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลง Trans Pacific Partnership (TPP) โดยมีนายเอ็ดเวิร์ด รอยซ์ ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เป็นประธาน

วัตถุประสงค์คือต้องการรับฟังว่าสหรัฐฯ จะได้รับประโยชน์อะไรจากความตกลง TPP และการผลักดันกฎหมาย TPA เพื่ออนุญาตให้รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาสามารถบรรลุการเจรจาได้โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระของความตกลงจากรัฐสภาสหรัฐฯ อีก ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนสหรัฐฯ การขยายตลาดส่งออกของสหรัฐฯ และการรักษาบทบาทเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในภูมิภาค รายละเอียดคำให้การดังปรากฎในเว็บไซต์ http://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-advancing-us-economic-interests-asia

ในช่วงถาม-ตอบ ของการเข้าให้การมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

Website%20Page%20Master1ผลประโยชน์ทาง ศก. ของสหรัฐฯ การลดอุปสรรคทางภาษีและไม่ใช่ภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าสหรัฐฯ ไปยัง ปท. ในเอเชียแปซิฟิก จะสร้างโอกาสส่งออกให้กับสินค้าสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs (28 ล้านราย) ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

ผลประโยชน์ทางการเมืองของสหรัฐฯ (1) การที่สินค้าสหรัฐฯ จะเข้าไปในเอเชียแปซิฟิกได้มากขึ้นจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากสินค้าจีนที่ครองตลาดในขณะนี้ (2) ความตกลงการค้าเสรีในเอเชียมีจำนวนมากแต่ยังไม่มีความตกลงที่มีมาตรฐานสูง (3) นอกจากด้านการค้า TPP ยังจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และประเทศสมาชิก TPP ในด้านอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน บริการอินเตอร์เนต การเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างเสรี (4) การแสดงบทบาทนำด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และความสามารถของสหรัฐฯ ที่จะผ่านร่างกฎหมาย TPA เพื่อบรรลุการเจรจา TPP ซึ่งประเทศในเอเชียแปซิฟิกคอยจับตามองสหรัฐฯ ในขณะนี้ (5) ความสำเร็จของ TPP จะตอกย้ำหลักการที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ เช่น ความโปร่งใส ความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการใช้แรงงาน การบริหารราชการที่ดี เป็นต้น

พนาลี ชูศรี

 

เครดิตภาพ : คณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ   คณะกรรมาธิการการเงินการคลังวุฒิสภาสหรัฐฯ