ไทยย้ำสนับสนุนความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 28 ณ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรุงวอชิงตัน ดีซี และกล่าวถึงความพร้อมของไทยที่จะสนับสนุนให้ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองฝ่าย ไทยเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่ออาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 และสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นตามนโยบาย Rebalance to Asia ของประธานาธิบดีโอบามา
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสนี้แจ้งที่ประชุมให้ทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการหารือระหว่างอาเซียนและจีนในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และแจ้งมุมมองของไทยต่อพัฒนาการอื่นๆ ในภูมิภาค
สำหรับประเด็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในทะเลอันดามันนั้น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์และการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรม นอกจากนี้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่่างประเทศเพื่อระดมความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และการสนับสนุนจากนานาชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาข้ามชาติที่ซับซ้อนนี้อย่างยั่งยืน
photo 20-3  photo 2-4 photo 2-3 photo 2-2 photo 2-1 photo 2-0photo 20-2