ไทยเข้ารับตำแหน่งประธานทูตประเทศอาเซียนในกรุงวอชิงตัน: เดินหน้ากระชับความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 ทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้รับมอบตำแหน่งประธานทูตประเทศอาเซียนในกรุงวอชิงตัน (ASEAN Committee in Washington: ACW) ต่อจากทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐฯ โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างเดือน พ.ค. – ส.ค. นี้

 

ภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธาน ACW ทูตพิศาลได้นำคณะทูต/อุปทูตของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย และการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน พ.ค. ด้วย

 

กิจกรรมอื่นๆ ของ ACW ในช่วงที่ไทยเป็นประธาน ประกอบด้วย

  • การประชุมของ ACW ในระดับทูต ตามด้วยรับประทานอาหารกลางวันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในวันที่ 2 มิ.ย.

  • กิจกรรมนอกสถานที่ เช่น งาน ASEAN Family Day ในวันที่ 31 พ.ค. ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์

ของชาวอาเซียน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของคณะทูตประเทศอาเซียนในกรุงวอชิงตัน

  • การเดินทางไปต่างรัฐของทูตอาเซียนซึ่งจัดโดย US-ASEAN Business Council (USABC) เพื่อให้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพื้นที่อื่นๆ ในสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนสำหรับนักธุรกิจอาเซียน ในช่วงปลายเดือน ก.ค.
  • วันที่ 7 ส.ค. สถานทูตมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันอาเซียน เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งองค์การอาเซียนในวันที่ 8 ส.ค. 58
  • การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลระดับสูงในรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ อาทิ สว. Bob Corker ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯ

 

 

อวันดา อมตวิวัฒน์