ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนภายใต้โครงการ NASA DEVELOP

NASA DEVELOP_Page_1 NASA DEVELOP_Page_2