นักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ร่วมกับสถานทูตผลักดันช่องทางธุรกิจให้คนไทย


ATPACเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ศ. ดร. วันประชา เชาวลิตวงศ์ ประธานสมาคม ATPAC พร้อมด้วยคณะนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ รวม 12 คน เข้าพบหารือระหว่างอาหารกลางวันที่ทำเนียบท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ หารือทีมประเทศไทยเกี่ยวกับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (Thai Business Information Center – BIC) ของสถานทูตช่วยนักธุรกิจไทยที่ต้องการมาลงทุนในสหรัฐฯ www.thaibicusa.com

 

สมาคมนักวิชาชีพในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) เป็นการรวมกลุ่มของคนไทยที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นในสหรัฐฯ และแคนาดาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคธุรกิจของไทยกับของสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการศึกษาในประเทศไทย โดยก่อตั้งมาแล้วกว่า 22 ปี

 

ATPAC ajarn Akarakจากการหารือ สถานทูตจะสนับสนุน ATPAC จัดทำข้อมูล 10 อันดับแรกของธุรกิจคนไทยในสหรัฐฯ แจกแจงวิธีการเริ่มต้นธุรกิจทีละขั้นตอน และกฎระเบียบข้อควรระวังของแต่ละธุรกิจที่ได้รับความสนใจ เช่น ร้านอาหาร ร้านนวดสปาไทย ร้านขายของเอเชีย (grocery store) เป็นต้น ในส่วนของนักวิชาชีพ ATPAC จะจัดทำข้อมูล 10 อันดับแรกของวิชาชีพที่คนไทยทำงานในสหรัฐฯ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

นอกจากนี้ สอทจะขอให้ APTAC รวบรวมรายชื่อสมาคม ชมรมธุรกิจ หอการค้าไทย ในมลรัฐต่าง ๆ และรายชื่อบริษัทไทยที่ลงทุนในมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และคนไทยที่เปิด กิจการประกอบธุรกิจที่เป็นหลักแหล่งแล้ว เพื่อการสร้างเครือข่าย ขยายลู่ทางความร่วมมือ ส่งเสริมธุรกิจในหมู่คนไทยด้วยกัน ทั้งภายในสหรัฐฯ และจากประเทศไทย และคนไทยในที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและให้สังคมคนไทยในสหรัฐฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเข้มแข็ง

 

 

ATPAC5กลุ่มนักวิชาชีพ ATPAC ประกอบด้วยคนไทยที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐฯ และยังคิดถึงประเทศไทยจึงสร้างเครือข่ายเพื่อทำประโยชน์ให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ศ. ดร. วันประชา เชาวลิตวงศ์ ประธานสมาคม ATPAC เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอทเติล มลรัฐวอชิงตัน  ศ. ดร. เอกลักษณ์ คาน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนอร์ธดาโกตา  ศ. ดร. เมธี เวชารัตนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซี มลรัฐนิวเจอร์ซี นางอนง เวชารัตนา นักธุรกิจไทยด้านเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์  ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร. นงนุช อินปันบุตร อาจารย์ภาควิชาสัตวแพทย์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐโอไฮโอ เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ  ดร. นิสัย วนากุล ผู้อำนวยการระบบทรัพยากรน้ำ บริษัทแทมป้าเบย์วอเตอร์ เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริด้า  ดร. กวิภัฏ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยุไร้สาย บริษัทเอทีแอนด์ที เมืองเรดมอนด์ มลรัฐวอชิงตัน  นายมงคล มหาวงศ์ตระกูล วิศวกรไฟฟ้า ฃิตี้แอนด์เคาน์ตี้อ๊อฟซานฟรานซิสATPAC4โก เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  รศ. ดร. วีระ จันทร์คง อาจาย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเคสเวสเติร์นรีเสิร์ฟ มลรัฐโอไฮโอ  ศ. ดร. ชุลีพร จ่างจิต อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กชัสเอแอนด์เอ็ม-คอร์ปัสคริสตี้ มลรัฐเท็กซัส  ศ. ดร. รัตติกร บุณยวัฒน์ อาจารย์คณะคอมพิวเตอร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กชัสเทค เมืองลับบ็อค มลรัฐเท็กชัส  ดร. ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา รองวิศวกรวิจัย สถาบันเท็กซัสเอแอนด์เอ็มทรานส์พอร์ทเทชั่น มลรัฐเท็กชัส ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามการดำเนินงานของ ATPAC ได้ที่ www.atpac.org

 

พนาลี ชูศรี