เมื่อวัดไทยจัดงานวันวิสาขบูชา (ต่อ)


เมื่อวัดไทยจัดงานวันวิสาขบูชา (ต่อ)

ต่อเนื่องจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดงานวันวิสาขบูชาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นั้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดญาณรังษี และวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ก็ได้จัดงานวันวิสาขบูชาเช่นกัน

วัดญาณรังษีได้จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้เชิญ นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐาน ณ ซุ้มพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ ออกรับบิณฑบาต และฉันเพล

Vesak Day วัดญาณ 2ในโอกาสนี้ วัดญาณรังษีได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญอาจารย์ Geoffrey Longfellow ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิมั่นพัฒนา บรรยายเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดการบรรยาย และกล่าวแนะนำอาจารย์ Geoffrey ว่า ประเทศไทยมีสิ่งที่ประเสริฐสองสิ่ง ได้แก่ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และการนำสิ่งทั้งสองมาเผยแพร่ในต่างประเทศ ได้แก่ พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจ้า และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนไทย โดยเฉพาะคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ตระหนักถึงสำคัญ และคุณค่าของทั้งสองสิ่งมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้เชิญอาจารย์ Geoffrey มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปรัชญาดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิฯ นำไปเผยแพร่ และปรับใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

จากนั้น อาจารย์ Geoffrey ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานแล้ว ภายใต้หัวข้อ มุมมอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากฝรั่งสัญชาติไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นของขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่ประชาชนไทย และประเทศไทย ดังนั้น ทุกคน และทุกฝ่ายควรจะนำปรัชญาดังกล่าวไปปรับใช้ รวมทั้งควรจะปฏิวัติ ค่านิยม โดยให้มีจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และอยากจะขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ช่วยให้กำลังใจแก่ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในการนำปรัชญาดังกล่าวไปปรับใช้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอถือโอกาสนี้ นมัสการขอบคุณ พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี Vesak Day วัดญาณ 5อีกครั้งที่ได้ให้ความร่วมมือกับ และความอนุเคราะห์แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะในด้านสถานที่สำหรับการจัดการบรรยายในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ หรือคุณต้อย กรรมการวัดญาณรังษี ที่ได้ให้ความกรุณาพาเอกอัครราชทูตฯ ชมวัด รวมทั้งกุฎิ อาคารปฏิบัติธรรม และร้านต่างๆ ที่ได้มาเปิดขายอาหาร ซึ่งบรรยากาศที่วัดญาณรังษีในวันนี้คงจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานหายคิดถึงประเทศไทยได้บ้างไม่มากก็น้อย

อนึ่ง วัดญาณรังษีได้เชิญ 1st Lieutenant Christopher M. Hines, Assistant Station Vesak Day วัดญาณ 3Commander/Eastern Loudoun Station, Loudoun County Sheriff’s Office เข้าร่วม ทั้งนี้ Sheriff’s Office ดังกล่าวดูแล Loudoun County ซึ่งมีวัดไทยตั้งอยู่ จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดญาณรังษี และวัดป่านานาชาติ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program in Washington, DC เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ U.S. Asian Institute ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้Vesak Day วัดญาณ 4เข้าร่วมได้ฝึกงาน และเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทางวิชาการสหรัฐฯ และฝึกงานกับหน่วยราชการไทยในสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในปีนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ Ms. Natchaya May Vutrapongvatana จากมลรัฐนิวยอร์ก Mr. Chakapong Soundara จากมลรัฐเวอร์จิเนีย Mr. Justin Pawat Cobkit จากมลรัฐจอร์เจีย Ms. Ella Potjanaporn Duangkaew จากมลรัฐอิลลินอยส์ Mr. Surapoj Pochanatwong จากมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยมี Mr. Henry Finkelstein และ Mr. Dustin Vesey เจ้าหน้าที่ U.S. Asian Institute เป็นพี่เลี้ยงโครงการดังกล่าว

และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ก็ได้จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ โดยได้เชิญพระสงฆ์ชาติต่างๆ อาทิ อินเดีย ศรีลังกา และลาว เข้าร่วม และได้เชิญ นายสาโรจน์ ธนสันติ อัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงาน ซึ่งอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวัดไทยในต่างประเทศที่นอกจากเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในต่างประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศ และได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่นอกจากเป็นวันสำคัญสากล ตามมติสมัชชาสหประชาชาติแล้ว ยังเป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการข้างต้น จากนั้น พระสงฆ์ได้สวดสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้มีการถวายสังฆทาน นั่งสมาธิ และเวียนเทียน บรรยากาศของงานที่สงบ ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกอิ่มบุญ

Vesak Day วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. 1

 Vesak Day วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. 3Vesak Day วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. 2

 

 

 

 

จักรสุดา จักกะพาก