ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน

Exam Annoucement Clerk June 2015_Page_1Exam Annoucement Clerk June 2015_Page_2