งานสมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 40 ปี และงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชมงคลรังษี งานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษีครบ 90 ปี


วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก่อตั้งเมื่อปี 2517 โดยกลุ่มพุทธศาสนิกชน Assembly of Buddhists ได้นมัสการพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี วัดไทยนครลอสแองเจลิส เป็นที่ปรึกษาในการก่อตั้ง และได้นิมนต์พระมหาสุรศักดิ์ (นามของหลวงตาชีในขณะนั้น) มาประจำ และปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จนถึงปัจจุบัน

รูปหลวงตาชีหลวงตาชี เป็นนามปากกาของพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พระเดชพระคุณเป็นทั้งพระอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระสงฆ์และประชาชนผู้สนใจ และยังเป็นพระนักเขียนคติธรรมและบทความที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ เสียงธรรมจากวัดไทย พระเดชพระคุณยังทำหน้าที่พระธรรมทูต อุทิศพลังกายสติปัญญาในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ อย่างแข็งขัน จนทำให้วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ

งานฉลองสมณศักดิ์หลวงตาชี 3 720x480ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมใจกันจัดงานที่ยิ่งใหญ่พร้อมกันถึง 3 งาน ได้แก่ งานสมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ครบ 40 ปี และงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชมงคลรังษี และงานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี ครบ 90 ปี โดยฝ่ายสงฆ์ มีพระชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาจากประเทศไทยหลายรูป อาทิ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหางานฉลองสมณศักดิ์หลวงตาชี 2 720x480เถรสมาคม และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และพระราชพุทธวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาจากเมืองฮิวสตัน มลรัฐเทกซัส และพระสงฆ์ ทั้งพระสงฆ์ไทย และพระสงฆ์เทศในสหรัฐฯ อาทิ พระสงฆ์ลาว และศรีลังกา เข้าร่วม สำหรับฝ่ายฆราวาสนั้น พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งจากมลรัฐใกล้เคียง และมลรัฐห่างไกล ที่มีความศรัทธาในหลวงตาชี อาทิ จากมลรัฐฟลอริดาและมินนิโซตา ได้เดินทางมาเพื่อร่วมงานโดยเฉพาะ

ในช่วงเช้าของวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีการทางศาสนา จากนั้น ได้ทำบุญตักบาตรปัจจัยแก่พระสงฆ์จำนวน  99 รูป และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน 119 รูป ต่อจากนั้น สมาคม / ชมรมไทยได้ร่วมกันเปิดโรงทานให้พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน

ในช่วงบ่าย คุณครุฑ สมบัติใหม่ เจ้าของร้านอาหาร Two Minutes มลรัฐฟลอริดา ได้เป็นประธานงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชมงคลรังษี และงานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี ครบ 90 ปี จากนั้น คุณหมออรุณ – คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ และคุณณรงค์ศักดิ์ – คุณรัตนา โชติกเวชกุล ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศ โดยได้นิมนต์ พระงานฉลองสมณศักดิ์หลวงตาชี 6 720x480พรหมบัณฑิต ซึ่งเคยแสดงธรรมเมื่อครั้งหลวงตาชีอายุวัฒนมงคลครบ 72 ปี และ 84 ปี มาแสดงธรรมเทศนา โดยได้กล่าวถึงความหมายของสมณศักดิ์ พระราชมงคลรังษี สุธีวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ซึ่งแปลว่า พระราชาคณะชั้นราชผู้เป็นแสงแห่งความรุ่งเรือง ฉลาดในการปฏิบัติธรรมในต่างประเทศ สังกัดวัดมหานิกาย อยู่ในวัดใหญ่บพิตร กรุงวอชิงตัน ว่า สมณศักดิ์ดังกล่าวเป็นเสมือนบทสรุปผลงานในชีวิตที่ผ่านมาของหลวงตาชี นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงชีวประวัติของหลวงตาชี ว่า ได้อุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมในการทำหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่ 1. ศึกษาธรรม 2. ปฏิบัติธรรม 3. เผยแพร่ธรรม และ 4. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ในช่วงท้าย พระเดชพระคุณยังได้กล่าวถึงการประพฤติธรรมให้สุจริตทำให้อยู่เป็นสุข และเปรียบความโกรธทำให้อยู่ไม่เป็นสุข เปรียบเสมือนหลวงตาชีที่ปฏิบัติธรรมสุจริต ไม่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนฤดูกาล

Wat Thai2จากนั้น นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวมุทิตาสักการะหลวงตาชี โดยได้กล่าวถึงความศรัทธาที่ชุมชนไทยที่มีต่อวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของวัดไทยซึ่ง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวมทั้งศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และศูนย์กลางในการรวมตัวของคนไทย และได้ยกตัวอย่าง คุณ Tommy Kurpradit หรือคุณโต้ง ซึ่งเป็น Executive Sous Chef ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เกิดที่มลรัฐแมริแลนด์ แต่สามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจน เนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ได้พามาเรียนภาษาไทยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตั้งแต่เล็ก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของวัดไทยในการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กไทยในต่างประเทศ และได้กล่าวขอบคุณ รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด และในช่วงท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมมือกับกลุ่มชาวพุทธนานาชาติผลักดันให้มีการฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติในทำเนียบขาวในปีหน้าด้วย หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตฯ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทอดผ้าป่าจำนวน 99 กอง และสรงน้ำหลวงตาชี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลหลวงตาชีครบ 90 ปี

งานฉลองสมณศักดิ์หลวงตาชี 5 720x480  งานฉลองสมณศักดิ์หลวงตาชี 8 640x480  Wat Thai1

 

 

 

ศรัณย์ สุวรรณเนตร