ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ

11 Annoucement - จนท.วิเทศสหการ_Page_1

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ กด อ่านประกาศทั้งหมด