ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์


 

FAQ - US TIP Report and Thailand - 24 April 2015_Page_1 FAQ - US TIP Report and Thailand - 24 April 2015_Page_2 FAQ - US TIP Report and Thailand - 24 April 2015_Page_3