บุกตลาดสหรัฐฯ เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และทีมประเทศไทย อท. อดิศร พร้อมเทพ สำนักงานเกษตร อทป. กฤษดา ธาราสุข สำนักงานวิทยาศาสตร์ และ อทป. พีระพัฒก์ อุทัยศรี สำนักงานพาณิชย์ ได้เดินทางไปบริษัท Wongpanit Recycling Company (WPN) ที่เมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ บริษัทไทยที่ดำเนินกิจการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล พบกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ได้แก่ คุณสัมฤทธิ์ เดชเดชานุกุล (ผู้ก่อตั้ง) คุณกรองทิพย์ โสมาลา (ภรรยา) คุณกรกช เดชเดชานุกุล (ผู้บริหาร) คุณสุกานดา บุพพานนท์ (ที่ปรึกษา) คุณวิชิต หิรัญกิจ (ที่ปรึกษา) และคุณธวัชชัย มีศรี (ที่ปรึกษา)

เดิมทีคุณสัมฤทธิ์ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และประสบปัญหาการกำจัดขยะและของเหลือใช้จำพวกตู้เย็นเก่าและลังกระดาษที่ต้องเสียเงินจ้างคนมารับขยะไปทิ้ง จึงคิดหาทางออกเพื่อลดต้นทุน

Wongpanit recycleคุณสัมฤทธิ์ได้พบข้อมูลของบริษัทวงษ์พาณิชย์ บริษัทรีไซเคิลของไทย ก่อตั้งโดย ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ที่เปิดฝึกอบรม ดูงานด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร จึงได้เข้าร่วมฝึกอบรมจนในที่สุดได้เปิดโรงงานของตนเองขึ้นที่เมืองบัลติมอร์ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจได้ 5 ปี มีคนงาน 13 คน มีลูกค้าเข้าคิวนำขยะมาเสนอขายแบบไม่ต้องหาลูกค้า ทั้งกระดาษ กระป๋อง แก้ว โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ คอมพิวเตอร์เก่า เพียงคัดแยกและส่งป้อนโรงงานรีไซเคิลทั้งในสหรัฐฯ ไทย จีน ขณะนี้กำลังพัฒนาและมีโครงการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ WPN ยังมีโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและเปิดให้บุคคลภายนอกศึกษาดูงานเพื่อสามารถตั้งธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งท่านทูตพิศาลชื่นชมดำเนินธุรกิจและยังแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นอย่างที่ได้รับจาก ดร. สมไทยฯ ทั้งนี้ สถานทูตพร้อมให้การสนับสนุน โดยหากบริษัทไทยประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม สถานทูตจะประสานหารือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์คนไทย

บริษัท WPN ถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อว่า “โลกนี้ไม่มีขยะ” ขยะที่ผู้คนตั้งชื่อให้นั้นความจริงแล้วก็คือสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่เรายังสามารถนำมาคัดแยกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใช้ใหม่ได้

ธุรกิจประเภทคัดแยกขยะ และธุรกิจรีไซเคิลขยะนั้น นอกจากทำรายได้อย่างดีแล้วยังเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและใช้อย่างคุ้มค่า ที่สำคัญเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องกังวลถึงการแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาด เพราะอย่างไรเสียก็จะมีขยะใหม่เกิดขึ้นและจะมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน

พนาลี ชูศรี

image4-1  image3-2  image2-2