ปูทาง “Second Generation” สู่กรุงวอชิงตัน

IMG_7307สถานทูตไทยได้ริเริ่มโครงการฝึกงานเพื่อนักศึกษาไทย-อเมริกัน (Thai American National Internship Program: TANIP) เพื่อสร้างความสนใจและเข้าใจของเยาวชนไทย-อเมริกันในการเมืองสหรัฐฯ อันจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในระยะยาว และมีบทบาทสนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทย-อเมริกันในอนาคต20150602_135750

ในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมต่างๆในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ระหว่าง 25 พ.ค.–5 ก.ค. 2558 โดยสถานทูตร่วมกับ U.S. – Asia Institute ดำเนินโครงการครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 6 คน มาจากมลรัฐนิวยอร์ก มลรัฐอิลลินอยส์ มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐจอร์เจีย มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ และมลรัฐเวอร์จิเนีย โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไทยในพื้นที่ตามมลรัฐต่าง ๆElla1

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7788ในช่วงสัปดาห์แรก เป็นการ orientation น้อง ๆ ได้มีโอกาสไปรับฟังการบรรยายสรุปจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ   ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ รวมทั้งภาควิชาการ  อาทิ เข้าร่วมสังเกตการณ์การหารือการประชุมของทูตอาเซียน 10 ชาติ ณ สถานทูต พบปะกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร กระทรวงการคลัง  USTR รวมทั้ง Center for Strategic and International Studies (CSIS), Stimson Center, US- ASEAN Business Council (USABC), US Chamber of Commerce และพบปะกับเจ้าหน้าที่ของศาลฎีกาสหรัฐฯ ด้วย

20150531_105711นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สถานทูตจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในย่านกรุงวอชิงตัน อาทิ เข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณรังษี (31 พ.ค. 58) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดย อ.Geffroey Longfellow ผู้อำนวยการมูลนิธิมั่นพัฒนา ณ สถาบัน U.S – Asia Institute (5 มิ.ย. 58) รวมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับบทบาทวัดไทยกับชุมชนไทยและเข้าร่วมทำบุญ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน (14 มิ.ย.58)

ในช่วงสามสัปดาห์ถัดมา เป็นช่วงที่น้องๆ นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สำนักงานของ ส.ส.,  Think Tank และ USABC นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ นักศึกษาเหล่านี้จะได้เข้าร่วมฝึกงานกับสำนักงานต่าง ๆ ของทางสถานทูต อาทิ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ สำนักงานพาณิชย์ฯ สำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ

bed2015-06-16 17.21.26Room

 

 

 

 

สำหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ ก็ไม่ต้องเป็นห่วง ทางสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์น้อง ๆ ในการพำนักในหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของทางสำนักงานฯ ซึ่งมีราคาประหยัด โดยการพักอาศัยในหอพักร่วมกันนั้น ยังได้มีส่วนหล่อหลอมความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างกลุ่มนักศึกษาด้วยกันเองอีกด้วย นอกจากนี้ทางสถานทูตยังได้ติดต่อบริการส่งอาหารกล่องซึ่งมีรสชาดไทยแท้ให้กับน้อง ๆ ได้รับประทานกันในมื้อเย็น ทำให้หายคิดถึงบ้านไปได้ชั่วขณะ123

เป็นที่น่ายินดีที่น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังคงรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยอยู่ ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมคุณพ่อและคุณแม่ที่สามารถอบรมเลี้ยงดูให้น้อง ๆ คงความเป็นไทยไว้ได้ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมอเมริกัน

1434510797143

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้น้อง ๆ ได้เห็นคุณค่าและความภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งพิเศษสำหรับน้อง ๆ เหล่านี้ที่เป็นไทย-อเมริกัน การที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ยังมีส่วนช่วยผลักดันและจุดประกายให้น้อง ๆ ได้รับรู้ความเป็นคนพิเศษของเขาซึ่งมิใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสเช่นนี้

พวกเราในฐานะผู้ประสานงานและดูแลโครงการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในระยะยาว และมีบทบาทสนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทย-อเมริกันในอนาคต รวมทั้งยังเป็นช่องทางการขยายการติดต่อระหว่างเยาวชนจากมลรัฐต่าง ๆ และส่งต่อไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

 

 

ทั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมของน้อง ๆ นักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ได้ที่

 

โดย       กาจฐิติ วิวัธวานนท์ (เอ)  และ พจนา เทศวัฒนา (ตุ๊กตา)

16 มิ.ย. 58

 

Screenshot_2015-06-19-10-11-50Screenshot_2015-06-19-10-11-31

14347228750381434722864856

IMG_20150617_091131IMG_20150617_091056

1434723144161