สะอาด สว่าง สงบ


สะอาด สว่าง สงบ

 

สะอาดพื้นหาดทรายขาว

งามดุจราวเทพเสกสรรค์

ทะเลหลงทรายเฉกกัน

ดั่งใจฉันพลันหลงเธอ

สว่างงามแดดส่อง

นภาต้องครามเสมอ

ทะเลแตะฟ้าเจอ

ดุจใจเธอแตะต้องใจ

สงบงามครามฟ้าเขียว

ไร้คลื่นเกลียวปั่นป่วนหาย

แลสุดขอบฟ้าไกล

หวังใจไว้จะได้เจอ

 

คนไทยคนหนึ่งที่ต้องโทษอยู่ในสหรัฐฯ