ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

Interview Exam Announce