รมช. คมนาคม ชวนสหรัฐฯ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในไทย


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ และคณะ หารือ U.S.-ASEAN Business Council ภาคเอกชนที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน เสริมสร้างความสามารถแข่งขันของไทย ย้ำความมั่นใจนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน ชี้โอกาสและเชิญชวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้แก่ นายวรเดชฯ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจรุณฯ รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน และข้าราชการกระทรวงคมนาคม ได้พบหารือกับ U.S. -ASEAN Business Council (USABC) และบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Bechtel, Boeing, Cohen Group, Diageo, GE, Halliburton, PACCAR, Seagate, TE Connectivity และ UPS

image3รมช.อาคมฯ กล่าวถึงนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การสร้างระบบทางรถไฟซึ่งร่วมมือกับจีนและ ญี่ปุ่น การปรับปรุงถนนเพื่อการขนส่งไปยังท่าเรือและเส้นทางเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การเร่งสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า (2) การสนับสนุนด้าน R&D วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีสิทธิพิเศษสำหรับการลงทุนของบริษัทต่างชาติ (3) การสร้างความร่วมมือในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยเห็นว่า ในขณะที่ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย มีการให้เงินงบประมาณในการพัฒนาประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหรัฐฯ เองก็สามารถดำเนินการในทำนองเดียวกัน (4) การพัฒนา Special Economic Zone

ทั้งนี้ บริษัทต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ยินดีต่อนโยบายต่าง ๆ ของไทยที่จะช่วยเอื้อต่อการใช้ไทยเป็น hub ในภูมิภาคและได้แจ้งข้อห่วงกังวลที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ซึ่ง รมช. อาคมฯ ได้ให้ความมั่นใจว่า รบ.เปิดรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วน ไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบศุลกากรเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน รัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้สำเร็จและประสงค์มีความร่วมมือกับสหรัฐฯ มากขึ้น รวมทั้ง เชิญชวนให้สหรัฐฯ เข้ามาสนับสนุนด้านการเงินโดยการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ก็ได้ชี้ถึง งบประมาณกว่า 70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของไทย 8 ปีข้างหน้า และความต้องการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาเซียนทั้งหมดมีมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสของนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งของสหรัฐฯ ด้วย

พนาลี ชูศรี