อีสต์แลนด์ ตัวอย่างความสำเร็จของบริษัทไทยในสหรัฐฯ


IMG_3361[1]เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ พร้อมด้วยคุณศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อทป. ศิระ สว่างศิลป์ และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตจาก กรุงวอชิงตันเดินทางไปเยี่ยมชมพร้อมหารือความร่วมมือกับบริษัท อีสต์แลนด์ ฟู้ดส์ (Eastland Food Corporation) ที่เมืองเจสซับ มลรัฐแมริแลนด์ โดยมีคุณวิภา เมฆชญารัชชานนท์ รองประธาน คุณออสกา เมฆชญารัชชานนท์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และคุณเอ็ดเวิร์ด เมฆชญารัชชานนท์ ผู้บริหารฝ่ายการจัดการ ให้การต้อนรับ

IMG_3359[1]อีสต์แลนด์ ฟู้ดส์ เป็นบริษัทนำเข้าและกระจายสินค้าอาหารแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในเวียดนาม เมียนมาร์ ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา โดยกว่าร้อยละ 70 เป็นสินค้าจากประเทศไทย เข้าสู่สหรัฐฯ ที่แต่เดิมเริ่มต้นจากการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าส่งรายย่อย เมื่อช่วงปี 1981 และพัฒนามาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านตลาดการนำเข้าสหรัฐฯในปัจจุบัน ด้วยยุทธศาสตร์ การกระจายสินค้าแบบรวดเร็วและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับคำขวัญบริษัทที่ว่า “นำส่งสิ่งที่ดีที่สุดจากเอเชีย” (Serving the best from Asia) จนขณะนี้ดำเนินธุรกิจมากว่า 34 ปี

บริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายศูนย์กระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วสหรัฐฯ โดยขณะนี้มีศูนย์กระจายสินค้าในเมืองใหญ่ที่สำคัญทั่วสหรัฐฯ เช่น ลอสแองเจลลิส ชิคาโก แอตแลนต้า และ ไมอามี่ โดยวัดจากการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคชาวเอเชีย อาทิเช่น ชาวจีน เวียดนาม และ เกาหลี รวมไปถึง แนวโน้มการบริโภคสินค้านำเข้าจากเอเชีย ของกลุ่มประชากรชาว ละตินอเมริกา ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ต่างๆดังกล่าว

IMG_3376[1]ท่านทูตพิศาลฯ และคณะแสดงความภูมิใจและชื่นชมบริษัท อีสต์แลนด์ ฟู้ดส์ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างบริษัทของคนไทยที่มีประสบความสำเร็จอย่างสูงในสหรัฐฯ และยินดีที่บริษัท อีสต์แลนต์ ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Thai Trade) ซึ่งมีสาขาในมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เช่น ชิคาโก นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และไมอามี ในการช่วยสนับสนุนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ในการเข้าตลาด สร้างเครือข่าย และโปรโมทสินค้าผ่านการจัดนิทรรศการส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทย

ท่านทูต เล่าว่า สถานทูตฯ กำลังจ้างสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการไทย ที่ ลงทุน และประกอบธุรกิจ ในรัฐสำคัญ ในสหรัฐฯ เพื่อเป็นช่องทางขยายเครือข่ายนักธุรกิจและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในและนอกสหรัฐฯ ให้พร้อมต่อการทำธุรกิจในสหรัฐฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแบ่งปันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (Thai Business Information Center) www.thaibicusa.com  จึงขอคำแนะนำจากบริษัทไทย เช่น อีสต์แลนด์ ฟู้ดส์ด้วย

นอกจากนี้ สถานทูตฯ กำลังพยายามสร้างพลังทางการเมืองให้ชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ เชื่อมโยงกับการเมืองในกรุงวอชิงตันโดยผ่านโครงการ Thai-American National Internship program ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาไทย-อเมริกัน ดูงาน ฝึกงานที่รัฐสภาคองเกรส และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้เริ่มแล้วในปีนี้ และจะทำขยายต่อไปทุกปี อันจะช่วยเชื่อมโยงชุมชนไทยกับ ส.ส. และ ส.ว. ในเขตของตนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทของไทยในเขตเลือกตั้งก็จะมีการเข้าถึง ส.ส. ส.ว. ในเขตตนได้สะดวก

ออท. พิศาล แจ้งว่า ทีมประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือบริษัทไทยเพื่อผลรักษาผลประโยชน์ธุรกิจไทย สร้างจุดยืนที่แข่งแกร่งของธุรกิจไทยในทัศนะของชาวอเมริกันในฐานะที่เป็นหนึ่งในพลวัตสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกทั้งยังเพื่อผลประโยชน์ในภาพรวมที่จะเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของไทยต่อสหรัฐฯ จากการขยายตัวทางธุรกิจของคนไทยในอเมริกา เฉกเช่นที่บริษัท อีสต์แลนด์ ฟู้ด กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน เว็บไซต์บริษัท อีสต์แลนด์ฯ www.eastlandfood.com

สรณ์สกุล เถาหมอ