วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จีเนียเป็นเจ้าภาพประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตและงานผูกพัทธสีมา 27 – 28 มิถุนายน 2558


วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จีเนียเป็นเจ้าภาพประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตและงานฝั่งลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา     27- 28 มิถุนายน 2558

การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต ครั้งที่ 31

การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต ครั้งที่ 31

พระธรรมเมธาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหารและรองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (สพธต.) เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 31/2558 คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ กรรมการ สพธต. และพระธรรมทูตที่เป็นเจ้าอาวาสหรือผู้แทนจากวัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 58 วัดจากมลรัฐต่างๆ นำโดยพระเทพกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนตาและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐฯ และพระเถรานุเถระรวม 131 รูป เข้าร่วมการประชุมฯ และได้ร่วมในพิธีผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดญาณรังษี และการประกอบพิธีอุปสมบทหมู่พระภิกษุเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ด้วย

 

เครือข่ายคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

เครือข่ายคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่คณะสงฆ์ธรรมยุตได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ นับตั้งแต่การตั้งวัดพุทธรัตนาราม และวัดพุทธดัลลัส ในรัฐเทกซัส  วัดพุทธบูชา ในรัฐจอร์เจีย และวัดวอชิงตันพุทธ    วนาราม ในรัฐวอชิงตัน ในปี 2525 และจนถึงปัจจุบันมีวัดคณะสงฆ์ธรรมยุตเพิ่มขึ้นรวมเป็น 58 วัดและ 3 สำนักสงฆ์ และมีพระสงฆ์จำพรรษาประมาณ 200 รูป นอกจากวัดในคณะสงฆ์ธรรมยุตแล้ว ยังมีวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยอีกประมาณ 100 วัด และมีพระสงฆ์จำพรรษาอีกกว่า 500 รูป จึงจัดได้ว่า คณะสงฆ์ไทยประสบผลสำเร็จทั้งทางด้านศาสนสถานและศาสนบุคคลมากที่สุดในสหรัฐฯ และปัจจุบันมีศาสนทายาทท้องถิ่นชาวอเมริกันเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก

พุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมพิธีฝังลูกนิมิต

พุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมพิธีฝังลูกนิมิต

คณะสงฆ์ธรรมยุตจัดประชุมสามัญประจำปีๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อพบปะหารือกิจการบริหารวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งในเรื่องการจัดการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับบุตรหลานชาวไทยในสหรัฐฯ ตลอดจนการทำนุบำรุงและก่อสร้างสถานที่ภายในวัดให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติธรรมการประชุมครั้งนี้สืบต่อเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 30/2557 ซึ่งวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนตา เป็นเจ้าภาพ (13 – 15 มิ.ย. 2557) และการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต ครั้งที่ 32 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2559 ที่วัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า

พระสงฆ์ร่วมประชุมภายในโบสถ์

พระสงฆ์ร่วมประชุมภายในโบสถ์

การจัดการประชุมฯ และการจัดพิธีผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตที่วัดญาณรังษีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศจนทำให้งานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อันประกอบด้วยกรรมการวัดญาณรังษีทุกท่านและคณะศิษยานุศิษย์ อาทิ คุณลัดดา แลปป์ นายกสมาคมฌาปนกิจ ดีซี คุณประทุม ลินเบิร์ก คุณอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ (ซึ่งได้เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย) คุณพจน์ วีระจิตเวทิน เป็นต้น รวมทั้งมีสมาคมต่างๆ ทั้งในกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียง และจากมลรัฐต่างๆ (อาทิ จอร์เจีย ฟลอริดา อิลลินอยส์ เป็นต้น) ได้แก่สมาคมไทยแห่งมลรัฐจอร์เจีย สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ วอชิงตัน ดีซี  สมาคมไทยชาวเหนือ ดีซี สมาคมไทยอีสาน กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นต้น เข้าร่วมงานฯ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่ทางวัดญาณรังษี

ผู้แทนทางการท้องถิ่นที่เข้าร่วมงานฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา

ผู้แทนทางการท้องถิ่นที่เข้าร่วมงานฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา

พิธีผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิต

พิธีผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิต

พุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจจัดโรงทานและร่วมถวายภัตตาหาร

พุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจจัดโรงทานและร่วมถวายภัตตาหาร

อัครราชทูตสาโรจน์ฯ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งติดภารกิจไปร่วมในพิธีเปิดวัดพุทธ Temple Forest  Monastery ที่เมือง Temple มลรัฐนิวแฮมเชียร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองวันดังกล่าว และได้กล่าวในที่ประชุมฯ ถึงความสำคัญของวัดไทยในการเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนในเรื่องการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทย และมีส่วนสำคัญให้เกิดสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของคนไทยและคนท้องถิ่นผ่านทางศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนความเข้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทยซึ่งมีวัดไทยเป็นศูนย์กลาง และยังเป็นการทำนุบำรุงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไปด้วย

วัดญาณรังษีตั้งอยู่ในเขต Loudoun County มลรัฐเวอร์จิเนีย ห่างจากกรุงวอชิงตันทางทิศตะวันตก 40 ไมล์ เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสูงสุดลำดับต้นๆ ของสหรัฐฯ เป็นที่ตั้งของบริษัททางด้าน IT  และ Intelligence ที่สำคัญๆ อาทิ บริษัท Raytheon IIS  บริษัท Verizon และ VISA data Center เป็นต้น เขต Loudoun County มีชุมชนชาวเอเซียอาศัยอยู่หนาแน่นคิดเป็นประมาณร้อยละ 14  และ มีคนไทยจำนวนหลายพันคนอาศัยอยู่ มีร้านอาหารไทยกว่า 40 ร้าน

ปัจจุบัน เขต Loudoun County มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนไทยผ่านผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาวอเมริกัน และนาย Scott K. York ประธานกรรมการบริหารเขต Loudoun County ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตและกล่าวสนับสนุนกิจกรรมของทางวัดครั้งนี้ด้วย อันแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนไทยและทางการท้องถิ่น นอกจากนี้ คุณสุวิทย์ ยงค์หวาน และ Captain Christopher Hines, Commander จาก East Loudoun Station ก็ได้มาอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยภายในงานและเรื่องการจราจรในงานครั้งนี้ด้วย

Monk1นอกจากการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตแล้ว วัดญาณรังษียังได้จัดงานผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558  มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน และร่วมกันเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต 122 ลูก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ได้ร่วมในพิธีฝังลูกนิมิตด้วย

 

เกร็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูกพัทธสีมาและการฝังลูกนิมิตของวัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย

 

 

 

ภิเษก ภาณุภัทร/ศรัณย์ สุวรรณเนตร

1 กรกฏาคม 2558