ปฏิกิริยาจากการส่งชาวอุยกูร์กลับไปประเทศจีนเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา และการแจ้งเตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขณะพำนักในต่างประเทศ

               ปฏิกิริยาจากการส่งชาวอุยกูร์กลับไปประเทศจีนเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา และการแจ้งเตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขณะพำนักในต่างประเทศ

รัฐบาลไทยตัดสินใจส่งชาวอุยกูร์ จำนวน 109 คน กลับไปประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2558 ตามที่รัฐบาลจีนได้ส่งหลักฐานการกระทำผิดและการพิสูจน์สัญชาติให้กับฝ่ายไทย และขณะนี้ยังมีชาวอุยกูร์ประมาณ 60 คน อยู่ในความดูแลของรัฐบาลไทยซึ่งยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย และรัฐบาลไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2558 รัฐบาลได้ไทยตัดสินใจส่งชาวอุยกูร์จำนวน 172 คน ให้กับรัฐบาลตุรกี ซึ่งได้รับบุคคลเหล่านี้ไปตั้งถิ่นฐานในตุรกีเรียบร้อยแล้ว

ตามที่หลายฝ่ายมีความห่วงกังวลว่าชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งกลับไปยังประเทศจีนอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตนั้น รัฐบาลจีนได้ยืนยันกับรัฐบาลไทยว่า จะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ด้วยความเป็นธรรมและรับรองความปลอดภัยและผู้ที่ไม่มีความผิดจะได้รับการดูแลให้กลับคืนสู่สังคมและจะจัดหาที่ทำกินให้ตามความเหมาะสมต่อไป และยินดีให้รัฐบาลไทยส่งผู้แทนไปติดตามผลการปฏิบัติ ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติจะจัดผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยราชการต่างๆ รวมทั้งจะพิจารณาเชิญองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ICRC เข้าร่วมกับฝ่ายไทยเดินทางไปตามคำเชิญของรัฐบาลจีน

อย่างไรก็ดี ได้เกิดกระแสความไม่พอใจของคนกลุ่มหนึ่งในตุรกีบุกรุกและทำลายทรัพย์สินของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นครอิสตันบูล ในช่วงดึกของวันที่ 8 ก.ค. 2558 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งในเบื้องต้นแล้วไม่พบว่ามีคนไทยในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บและรัฐบาลไทยได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับทางการตุรกีในทุกระดับอย่างใกล้ชิดให้ดูแลสวัสดิภาพและทรัพย์สินของคนไทย และทางการตุรกีได้ให้คำมั่นจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยในตุรกีอย่างเต็มที่ และได้เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้ฝ่ายไทยด้วยแล้ว

เพื่อเป็นการไม่ประมาท กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในตุรกีหรือวางแผนเดินทางไปตุรกีเพิ่มความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ในกรณีฉุกเฉินได้ที่หมายเลข Hotline +90 533 641 5698 และติดตามข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/rtean ทั้งนี้ สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศในช่วงนี้ ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหรือสัญจรไปยังที่ต่างๆ เช่นกัน