ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ปี 2558)


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศ
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2558)

ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงคราม

 ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวกระทรวงวัฒนธรรม