ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประสานงานทั่วไป

karuda

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น (2)_Page_03ประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น (2)_Page_04