เดินหน้า กระชับความสัมพันธ์ธุรกิจไทย – สหรัฐฯ


image8นักกลงทุนสหรัฐฯ ต่างมีความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุนในไทยต่อไป และยังคงเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติ กระตุ้นให้นักลงทุนสหรัฐฯ พร้อมที่จะเดินหน้ายกระดับการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มนักธุรกิจระดับผู้บริหารสหรัฐฯ นำโดย นายอเล็กซานเดอร์ เฟลแมน ประธานและผู้บริหารของ U.S. – ASEAN Business Council (USABC) เข้าเยี่ยมคาระวะและพบหารือกับผู้บริหารรัฐบาลไทยทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าระดับสูงที่ดูแลด้านเศรษฐกิจเพื่อหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุนระหว่างไทย – สหรัฐฯ

การประชุมดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นที่น่าสนใจและมีศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้เร่งพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น การปฏิรูปประเทศ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษี – ศุลกากร และการให้ความช่วยเหลือทางด้านการค้าและการลงทุนแก่บริษัทต่างชาติ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไทยดำเนินการวางนโยบายด้านเศรษฐกิจ ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งยัง แก้ไขกฎหมายให้รองรับกับการขยายตัวของการค้าและการลงทุน

ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลไทยจะเร่งรัดจัดทำให้แล้วเสร็จ ได้แก่ การสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตเลี่ยมครั้งที่ 21 ที่จะมีขึ้นในประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมประมูลทั้งระบบสัมปทานและการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ การประมูลด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการอนุมัติร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตซึ่งได้รวมกฎหมายภาษีสรรพสามิตทั้ง 7 สาขาที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม

image4 (1)ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้จัดตั้งนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอล เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสร้างเมืองอัจฉริยะ และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เป็นต้น

ภายหลังจากหารือตลอดสองวันกับกระทรวงต่างๆ นักธุรกิจสหรัฐฯ ต่างมีความพอใจที่รัฐบาลไทยมีใจเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มนักธุรกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ นักธุรกิจสหรัฐฯ ต่างชื่นชมรัฐบาลไทยที่ทุ่มเทความพยายามแก้ปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาคอร์รัปชั่น และพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการค้าและการลงทุน

กิจกรรมการประชุมด้านธุรกิจจาก USABC ในประเทศไทยได้จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้ มีผู้บริหารระดับสูงกว่า 70 ท่าน เป็นตัวแทนจากบริษัทสหรัฐฯ ชั้นนำ 29 แห่ง ในหลากหลายสาขา อาทิ ไอซีที พลังงาน การเงิน โลจิสติกส์ ยานยนต์ การก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ ยาและผลิตภัณฑ์ยา ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมการประชุม เช่น บริษัทเชฟรอน บริษัทฟอร์ด บริษัทเอไอจี บริษัทอุตสาหกรรมการ์เดียน บริษัทคาเตอร์พิลลาร์ บริษัทดาว เคมิคอล บริษัทโคโนโค ฟิลลิป บริษัทซิตี้ บริษัทวีซ่า บริษัทมาสเตอร์ คาร์ด บริษัทซิสโก บริษัทไมโครซอฟ บริษัทควอลคอมม์ บริษัทซีเกท บริษัทพี&จี บริษัทไทม์ วอร์เนอร์ บริษัทยูพีเอส บริษัทมี๊ด จอห์นสัน บริษัทอีไล ลิลลี่ บริษัทฟิลลิป มอร์ลิส และบริษัทมอนซานโต เป็นต้น

image3กลุ่มนักธุรกิจสหรัฐฯ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันโอชา หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การประชุมปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงรับรอง จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ

รายละเอียดการพบหารือระหว่างคณะนักธุรกิจกับนายกรัฐมนตรี โปรดดูที่นี่

พนาลี ชูศรี

 

image2 image1 image7