สารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ได้เกิดการบาดเจ็บ และสูญเสียของประชาชน  ผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากนั้น   ผมและรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียทุกคน  ตลอดจนจะใช้มาตรการเยียวยาตามกฎหมายแก่ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ดีที่สุด

จากเหตุการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศของเรายังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติยังมีการเคลื่อนไหวอยู่  ซึ่งอาจจะเป็นการหวังผลทางการเมือง เพื่อทำลายเศรษฐกิจ ทำลายการท่องเที่ยว หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม  รัฐบาลจะเร่งดำเนินการสืบสวน หาตัวผู้กระทำความผิดและขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

ผมและรัฐบาล ขอยืนยันให้ประชาชนทุกคนทราบว่า  เราจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ ไม่ว่าจะยามทุกข์ หรือสุข เมื่อใดที่ประชาชนมีความทุกข์ เราทุกข์ยิ่งกว่า  ด้วยความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เรามีต่อประเทศชาติและประชาชน  ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน  ทุกภาคส่วน รวมทั้งข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้จับมือกันพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้า  ขจัดความเลวร้าย ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ที่เรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็น  หากเรารวมกันสามัคคีกัน  เราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้รวดเร็วขึ้น  เพื่อให้ประเทศไทย กลับมาสู่สภาวะปกติได้ในไม่ช้า  ผมขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ช่วยเสนอข่าวในทางสร้างสรรค์  ไม่ขยายความรุนแรงออกไป   ไม่ว่าจะด้วยภาพ เสียง คลิปวิดีโอ หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่การสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่  ซึ่งอาจเป็นการชี้นำต่อรูปคดี  และทำให้สังคมสับสนได้

สำหรับชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย  รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล  องค์กรระหว่างประเทศ  รัฐบาลขอให้คำมั่นว่าจะดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนผลประโยชน์ของท่านอย่างเต็มขีดความสามารถ   รวมทั้งจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจกัน  ช่วยเหลือสนับสนุน สอดส่องดูแลสิ่งที่ผิดปกติ รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีงามของเรา และสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศให้ได้ในทุกมิติ  เพื่อให้ประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเรามีความมั่นคง

ผมและรัฐบาล ขอขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  ในช่วงเวลาอันเลวร้ายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำให้ประเทศของเราเกิดความมั่นคง ปลอดภัย  และติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว

ขอบคุณครับ