เยือนนครฮุสตัน…พบปะสังสรรค์แบ่งปันประสบการณ์

 

IMG_5948ในเดือนมหามงคลแห่งการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้รับเชิญจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดพุทธาวาส นครฮุสตัน มลรัฐเท็กซัสร่วมกับชุมชนชาวไทยในพื้นที่ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นอุโบสถของวัดแน่นขนัดไปด้วยคนไทยที่มาร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

IMG_6000
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ สมัชชาสงฆ์ไทยยังได้จัดการสัมมนาผู้นำนานาศาสนา (Interfaith Dialogue) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการประชุม Buddhist-Catholic ที่นครรัฐวาติกัน เมื่อ 23-27 มิ.ย. 58 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติในสังคมโลก

 

DSC_3483
ในโอกาสที่ได้ไปนครฮุสตันเป็นครั้งแรก ท่านทูตพิศาลได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ชุมชนไทยในนครฮุสตันกว่า 40 คน ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ แพทย์ นักธุรกิจ นักศึกษา และได้เชิญนาย Charles Foster กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำนครฮุสตันมาร่วมงาน ท่านทูตพิศาลได้เล่าให้คนไทยฟังถึงภารกิจของ สถานทูต สถานะความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ และกระตุ้นให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ ให้ความสนใจ ติดตามและมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมากขึ้น เพื่อผลักดันและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทยในสหรัฐฯ

 

 

 

IMG_6123นอกเหนือจากการพบปะชุมชนคนไทย ท่านทูตพิศาลยังได้รับเชิญจากสภาหอการค้าฮุสตัน (Greater Houston Partnership) ไปบรรยายเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนสหรัฐฯ ในไทยโดยผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมีทั้งผู้บริหารระดับสูงของสภาหอการค้าฯ ผู้แทนภาคเอกชนและสำนักงานผู้ว่าการนครฮุสตันเข้าร่วมกว่า 30 คน ท่านทูตพิศาลได้เน้น 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ความสำคัญของไทยต่อผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (2) บรรยากาศที่เป็นมิตรต่อการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย ภาคเอกชนสหรัฐฯ ซึ่งเดินทางไปไทยร่วมกับ USABC เมื่อ 6-7 มิ.ย. 58 ชื่นชมการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย และมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย (3) การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของไทย อาทิ ปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีสรรพสามิต นโยบาย Digital Economy การปฏิรูปพลังงาน และการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 ซึ่งล้วนนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นสำหรับภาคเอกชนสหรัฐฯ

IMG_4284นอกจากนี้ ท่านทูตพิศาล คุณประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตจากสำนักงานพาณิยช์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตันได้เยี่ยมชมโรงงาน 2 แห่ง คือ บริษัท Vencorex และบริษัท Halliburton โดย Vencorex ตั้งอยู่ที่เมือง Freeport ห่างจากนครฮุสตันประมาณ 1 ชั่วโมง บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ในเครือ ปตท.) ถือหุ้นในบริษัทนี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 85 และเป็นโรงงานผลิตหลักสำหรับอเมริกาเหนือ ในระหว่างการเยี่ยมชมคุณ Pariyanuch Saekow ตัวแทนจากบริษัท ปตท. ได้มาให้การต้อนรับ และส.ส. Randy Weber (Republican-Texas) ได้ร่วมเยี่ยมชมโรงงานด้วย

IMG_4183

 

ส่วนบริษัท Halliburton ถือเป็นบริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับการสำรวจและขุดเจาะก๊าซและน้ำมันอย่างครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 นอกจากรับฟังการบรรยายแล้ว คณะยังได้ชมห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งบริษัทนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและขุดเจาะก๊าซและน้ำมันในบริเวณต่างๆ ทั่วโลกด้วย

 

 

 

การเยือนนครฮุสตันครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดี สถานทูตขอขอบคุณชุมชนไทยในนครฮุสตันและวัดพุทธาวาสสำหรับการดูแลและต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้ร่วมแบ่งปันระหว่างการพบปะสังสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานของสถานทูตต่อไป ขอบคุณคุณก่อและคุณก้อง วิมุกตานนท์ สำหรับรูปภาพสวยๆ ด้วยค่ะ….จนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะ

 

อวันดา อมตวิวัฒน์