แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 16 (วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558)

11220835_910365909034416_674180233903483663_n