แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 17 (วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558)

12038109_912227035514970_2524027913834117058_n