มุมมองพัฒนาประเทศจากกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ไทยในสหรัฐฯ


IMG_5942 copyธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นสององค์กรที่ได้รับความยอมรับระดับโลกว่า เป็นศูนย์รวมนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆ ทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้มีมันสมองคนไทยไม่น้อยทำงานอยู่ด้วย

เมื่อค่ำวันที่ 18 กันยายน 2558 ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เชิญกลุ่มคนไทยกว่า 25 คน ที่ทำงานในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาร่วมหารือกับทีมประเทศไทยประจำกรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับมุมมองการพัฒนาประเทศไทย การหารือเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายท่านออกความเห็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง

ภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับธนาคารโลกเป็นไปด้วยดี แม้ไทยไม่ได้กู้เงินจากธนาคารโลกนานหลายปี แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีความร่วมมือช่วยเหลือด้านเทคนิค ขณะนี้ที่ไทยอยู่ในระหว่างการปฏิรูปประเทศ ธนาคารโลกไม่มีนโยบายคัดค้านการให้เงินกู้แก่ประเทศไทย และไม่ขัดขวางความร่วมมือกับไทย ดังนั้น ไทยน่าที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ จากธนาคารโลกมากขึ้น และดำเนินการอย่างจริงจัง

IMG_5972 copyการหารือเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่ภาคการผลิตของประเทศไทยเริ่มล้าสมัยและจำเป็นต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ประเทศในกลุ่ม CLMV ได้เปรียบด้านค่าแรงและในบางอุตสาหกรรมแซงหน้าไทยแล้ว ดังนั้นไทยต้องก้าวกระโดดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูงซึ่งต้องร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หากโลกเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ ไทยควรต้องอยู่ได้โดยไม่ล้มตามประเทศอื่น ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยเพื่อการตรวจสอบ

นักลงทุนหลายประเทศยังเห็นว่า ประเทศไทยยังไม่มีความแน่นอนและยังรอผลการเลือกตั้งเพื่อนักลงทุนกำหนดนโยบายหรือพิจารณาการลงทุน ไทยควรใช้โอกาสนี้ปฏิรูปภาคส่วนต่าง ๆ ที่ไม่อาจดำเนินให้สำเร็จในรัฐบาลต่าง ๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากอาจไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะสั้น แต่จะเป็นการวางรากฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมายาวนาน

จุดสำคัญอีกประการที่ไทยควรให้ความสำคัญและดำเนินการเร่งด่วนคือ “กลยุทธการสื่อสาร” ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจกับต่างชาติว่า ไทยมีนโยบายที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ทุุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

IMG_5956 copy

งานนี้ขอขอบคุณผู้ประสานงานการเชิญครั้งนี้ คุณ Alisa Lertvalaikul จากธนาคารโลก และคุณ Sukham Lertprasert จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทำให้การพบกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทุกท่านกลับไปด้วยรอยยิ้มเพราะนอกจากได้พบปะกับเพื่อนคนไทยที่แม้อยู่ในตึกเดียวกันแต่ก็ไม่เคยเจอกัน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเป็นอาหารสมองกันแล้ว ยังได้รับประทานอาหารอร่อย ๆ จากแม่ครัวที่ทำเนียบท่านทูตอีกด้วย

 

พนาลี ชูศรี