หนังสั้นเด็กไทย เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน”


ปัจจุบันประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยยังรับรู้เรื่องประโยชน์และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในวงจำกัด โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเข้าใจแค่เพียงว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเพียงการรวมตัวกันเฉพาะในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนยังมีอีกหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน ด้วยการจัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” เพื่อเปิดโอกาสน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมแบ่งปัน มุมมอง ประสบการณ์และทัศนคติต่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในมิติอื่นๆ ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานงานหนังสั้นและคลิปวิดีโอ ขยายการรับรู้ไปสู่ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558”

โดยผู้ชนะเลิศการประกวด “ประเภทหนังสั้น” ในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวณิชา บุตรศิริ อายุ 17 ปี จากโรงเรียนวัดทรงธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทหนังสั้นระดับมัธยมศึกษา ในผลงานที่ชื่อว่า “Heart to Heart” นำเสนอเรื่องราวในอดีตชัยและศักดิ์ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจึงได้ตัดสินใจไป สปป. ลาว เพื่อหางานทำจนกระทั่งได้รู้จักกับหญิงสาวชาวลาวที่ชื่นชอบการทำขนม และสอนให้ทั้งคู่ทำขนมขาย จนมีกิจการรุ่งเรื่อง เนื่องจากรสชาติของขนมอร่อย รวมไปถึงการเปิดเสรีทางอาเซียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการขนส่ง ทำให้ทั้งคู่สามารถขยายตลาดขนมไปจำหน่ายได้หลายประเทศเพิ่มมากขึ้น”

น้องณิชา เล่าว่า “การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากเราจะได้เรียนรู้เรื่องการผลิตภาพยนตร์หรือหนังสั้นแล้ว เรายังได้รับความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนเพิ่มเติมอีก เพราะเราต้องลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก เพื่อมาถ่ายทอดให้คนดูได้รับรู้เรื่องราวและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงมุมมองเรื่องการค้า และระบบขนส่ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว”

สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทการประกวดหนังสั้นระดับอุดมศึกษาเป็นของ นายศุภวิชญ์ บัวเกศ อายุ 20 ปี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในผลงานชื่อ “A Moment of May” นำเสนอเรื่องราวของเมย์ สาวมหาวิทยาลัยที่มาเจอเพื่อนสนิทชาวพม่าทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันบนโต๊ะอาหาร และมีเพื่อนชาวอาเซียนคนอื่นๆ มานั่งร่วมโต๊ะ ทั้งหมดได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาเซียน และวัฒนธรรมของแต่ละประเภท รวมไปถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร”

โดยน้องศุภวิชญ์ เล่าว่า “กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเปรียบเสมือนเป็นการส่งต่อความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนที่เข้าใจง่าย ไปยังบุคคลอื่นๆ ให้ได้เรียนรู้ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นมีประโยชน์มากมายต่อคนไทย อย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจการค้า และอีกเรื่องที่หลายคนยังมองไม่เห็นคือเรื่องของ วัฒนธรรม ที่แต่ละประเทศในอาเซียนมีไม่เหมือนกัน ซึ่งหากเราได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเราก็จะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้อย่างหลากหลาย”

ด้านผู้ชนะเลิศการประกวดประเภท “คลิปวีดีโอ” ในครั้งนี้ได้แก่ นายเสฎฐนันท์ แสงสว่าง อายุ 17 ปี จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวีดีโอระดับมัธยมศึกษา ในผลงานชื่อ “Motion Graphic อาเซียนให้อะไรกับเรา” เล่าว่า “สำหรับผลงานดังกล่าวเป็นการนำเทคนิค “After Effect หรือการสร้างภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว” ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อใช้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเปิดประชาคมอาเซียนที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้นอกเหนือจากตำรา”

และรางวัลชนะเลิศประเภทการประกวดคลิปวีดีโอในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายวรฉัตร แซ่ไช่ อายุ 21 ปี จากโรงเรียนเพาะช่าง กับผลงานชื่อ “What do you get from TAR?” เล่าถึงเรื่องราวของต้าที่มีฝีมือเรื่องศิลปะ แต่ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ จึงทำให้พลาดโอกาสในการนำเสนอผลงานตัวเองให้กับชาวต่างชาติที่สนใจผลงานของตนได้เข้าใจ จนกระทั้งเมื่อเขาได้พบกับครูสอนภาษาอังกฤษจากประเทศสิงคโปร์ก็ทำให้เขาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ทางด้านการสื่อสาร และก้าวข้ามอุปสรรค์ทางภาษาไปได้

น้องวรฉัตร เล่าว่า “คลิปวิดีโอเรื่องนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวง่ายๆ ที่ต้องการจะบอกว่า หัวใจสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของภาษา เพราะจะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสาร เจรจา ร่วมมือทำธุรกิจต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จไปได้อย่างรวดเร็ว และคลิปวีดีโอเรื่องนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราเอาชนะอุปสรรค์เรื่องความกลัวที่อยู่ในจิตใจของตัวเองได้”

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า “สำหรับการประกวดในปีนี้มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากถึง 140 ผลงาน แต่ละผลงานสามารถนำเสนอเนื้อหาเรื่องประโยชน์และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้หลากหลาย เหมือนเป็นการเปิดมุมมองและมิติใหม่ๆ นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีทั้งสิ้น 30 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทหนังสั้นจำนวน 11 ผลงาน และคลิปวีดีโอจำนวน 19 ผลงาน

โดยผลงานทั้งหมดทางกรมอาเซียนจะได้นำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง ASEAN Thailand Youtube Channel เพื่อสร้างเป็นความรู้ให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป”

ที่มา: บ้านเมือง, วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558, 07.25 น.