นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ


IMG_5059วันที่ 24 กันยายน 2558 ช่วงบ่าย ภายหลังเดินทางถึง นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา   ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 โดยมีหน่วยราชการไทยในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  ผู้ช่วยทูตทหาร สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเกษตร สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย เข้าร่วมฟังนโยบาย  ภายหลังพลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกคนที่นี่ คือตัวแทนของประเทศไทยที่จะดูแลรักษาและช่วยกันผลักดันผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทยในสหรัฐฯ  วันนี้  ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่าง การเดินหน้าปฏิรูปในทุกด้าน ขอให้ทุกท่านช่วยอธิบายและชี้แจงให้ภาคส่วนต่าง ๆของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่เมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศ จากที่ได้พูดคุยกับหลายคน หลายประเทศ ทุกคนต่างก็พอใจและเข้าใจว่า ผมและรัฐบาลจะทำหน้าที่ป็นเพียงระยะเวลาหนึ่ง และจะไม่ให้นานเกินไป เพียงขอให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าได้ สิ่งที่เป็นตัวชี้วัด คือ ขณะนี้ สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยเป็นอย่างดีโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวรายงานว่า ทีมประเทศไทยมี 13 หน่วยงาน โดยกงสุลใหญ่ได้รายงานความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ฯ ในระดับประชาชนและรัฐบาลท้องถิ่นว่า ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของคนอเมริกันมองว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาและมีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อพูดถึงประเทศไทย คนอเมริกันจะนึกถึงอาหารไทย  มิตรภาพความมีน้ำใจของคนไทย  ในระดับท้องถิ่นมองว่า การเมืองไทยป็นเรื่องของพัฒนาการ แต่ละรัฐให้ความสำคัญในการดูแลคนไทยและชุมชนไทย สิ่งสำคัญ คือ การสร้างความผูกพันของคนรุ่นต่อไป (2nd generation) ที่อาจจะมีความห่างเหินจาก ประเทศไทย จึงต้องพยายามสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างคนไทยและแผ่นดินไทย นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักงานไทยด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร การพาณิชย์ การท่องเที่ยว ด้านข่าวกรอง การคลัง การลงทุนแห่งประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้าและข้อจำกัดในการดำเนินงาน อาทิ ความจำเป็นที่ไทยจะต้องเตรียมพร้อมต่อการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ที่สหรัฐ ฯ ได้มีการปรับปรุงระเบียบสุขอนามัยด้านอาหาร ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตด้านการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย  รวมทั้งการปรับปรุงดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพราะประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิต เช่นเดียวกับราคาและคุณภาพสินค้า ด้านการท่องเที่ยว จะให้ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ขณะเดียวกันก็เร่งเปิดตลาดลูกค้าใหม่ๆ ที่เป็นกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ เป็นต้น

IMG_5065นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและเชื่อว่าทุกหน่วยงานเข้าใจหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ดังนั้น หน้าที่ของรัฐบาล คือ ต้องขับเคลื่อนประเทศ เหตุที่ในอดีตมีความล่าช้าเพราะทำงานเฉพาะหน่วยงาน ทั้งนี้ จะให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่รายงานวันนี้ เพื่อนำเสนอเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะได้มีการสั่งการในประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป นายกรัฐมนตรียังยินดีที่ทราบว่าสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น มีความเข้าใจมากขึ้น ขอยืนยันว่าทุกคน ทุกประเทศ เป็นหุ้นส่วน เป็นพันธมิตร ไม่ใช่คู่แข่งขัน ทุกคนเดินไปพร้อมกัน   สำหรับปัญหา ไม่ว่าจะเป็น IUU  หรือ ICAO  เป็นปัญหาที่สะสมมานาน รัฐบาลได้เดินหน้าแก้ปัญหาทุกอย่าง จึงไม่ได้กังวลแต่สิ่งสำคัญกว่า คือ เราทำอะไรไปมากหรือน้อยแค่ไหน  ทั้งนี้ เข้าใจดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ระหว่างกัน
ขณะนี้  รัฐบาลกำลังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนไทย จึงได้คิด ถึง คำขวัญ Stronger Together our home our country  เพราะแม้นประเทศจะมีความเจริญไปข้างหน้า แต่ต้องไม่ลืมความเป็นไทย รัฐบาลยังลงทุนด้านการศึกษา ส่งเสริมวิจัยพัฒนา  ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและการนำไปผลิต ซึ่งนักวิจัยควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ จากผลการวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และทำให้เกิดนักวิจัยมากยิ่งขึ้น  สำหรับเหตุที่ประเทศเดินหน้าได้ช้าเกิดจากปัญหาใหญ่ คือ ขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และขาด บูรณาการ  สำหรับรัฐบาลปัจจุบัน ต้องการเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ เกษตรอุตสาหกรรมใหม่ ที่มิใช่เกษตรหรือ อุตสาหกรรมอย่างเดียว มีการปรับเปลี่ยน นวัตกรรม มีการวิจัย เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผูกพันกับการส่งออกเพียงอย่างเดียว จะก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง

ที่มา ทำเนียบนายกรัฐมนตรี