แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๘ (วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘)

12043125_918706488200358_3229433061101776224_n

Source : Information Division of OHM