ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ